• Achieving Together

    Achieving Together

De kosten van een business intelligence project zijn meestal goed te berekenen. Een correcte berekening van de baten is echter veel moeilijker omdat deze niet altijd te kwantificeren zijn.

Op deze pagina treft u de volgende diensten aan: advies en implementatie, migratie, opleidingen en proof of concept. Wilt u meer weten over een van deze diensten, neem dan contact met ons op.

Advies en implementatie

U herkent de volgende uitspraak vast wel: “Maar wat levert dat dan op, business intelligence?”. Vaak moeten we dan antwoorden in relatieve termen. De klantenloyaliteit zal toenemen, we zullen onze productiekosten beter kunnen beheersen, we kunnen het retourpercentage verlagen. Het is moeilijk om op basis van dit soort argumenten organisaties te overtuigen een business intelligence project te starten. Uiteindelijk draait business intelligence maar om één ding: de juiste informatie op het juiste tijdstip. U wilt immers op voorhand gewaarschuwd worden en niet achteraf. Alleen als deze voorwaarden ingevuld worden, kunt u pro-actief beslissingen nemen. Beslissingen die het concurrentievermogen van uw bedrijf verbeteren.

In uw strategisch plan staat hoe u de komende jaren uw concurrentiepositie wilt verbeteren. Het strategisch plan biedt daarom een prima vertrekpunt om uw Key Performance Indicators (KPI´s) vast te kunnen stellen. Een KPI is een meetwaarde waarmee u in de gaten kunt houden of uw strategische doelstellingen gehaald worden. Het kortingspercentage dat op orders gegeven wordt, kan een KPI zijn. In uw strategisch plan staat bijvoorbeeld dat dit kortingspercentage verlaagd moet worden van 10% naar 7%. U kunt onze hulp inroepen bij het vertalen van uw strategisch plan naar KPI´s.

Naast KPI´s heeft u veel gegevens nodig om succesvol met business intelligence aan de slag te kunnen. Deze gegevens horen binnen uw reguliere bedrijfsprocessen vastgelegd te worden maar ontbreken vaak. Een ondersteuning bij het in kaart brengen van deze processen behoort ook tot de dienstverlening van Vibes Consultancy. Aan de hand van deze inventarisatie kan bepaald worden of de benodigde gegevens aanwezig zijn. Bij het ontbreken van deze gegevens kunnen onze experts concreet advies geven om het gewenste resultaat te bereiken.

Als alle KPI’s gedefinieerd zijn en alle benodigde gegevens vastgelegd worden, kan begonnen worden met de implementatie van uw rapportageoplossing. Aan de hand van de gemaakte analyses wordt een ontwerp gemaakt van uw bedrijfsmodel. Dit bedrijfsmodel vertalen we naar een fysiek datawarehouse ontwerp. Het datawarehouse wordt vervolgens door middel van een ETL proces geladen met gegevens. Afhankelijk van uw wensen en eisen wordt het ETL proces periodiek herhaald. Zodra het datawarehouse gevuld is, kunnen de rapportages gemaakt worden, die u een actueel beeld geven op de gedefinieerde KPI’s.

Migratie

Met de introductie van SQL Server 2016 heeft Microsoft een aanzienlijke verbetering gerealiseerd van zijn business intelligence platform. Deze verbeteringen zijn voor velen een reden om een migratie naar het nieuwe Microsoft business intelligence platform te overwegen.

In basis zijn er twee redenen om te migreren, technische en zakelijke. Bijvoorbeeld: De ondersteuning van uw huidige software kan binnenkort verlopen. In uw huidige software ontbreekt bepaalde functionaliteit om nieuwe producten of diensten te lanceren. De kosten van een concurrerend platform zijn aanzienlijk lager. Wat uw redenen ook zijn om een migratie te overwegen, Vibes Consultancy kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Bij zowel een migratie van Microsoft naar Microsoft als een migratie van een concurrerend business intelligence platform naar dat van Microsoft, kunnen wij u assisteren met:

  • Vergelijking van de functionele mogelijkheden van de diverse business intelligence platformen
  • Beoordelen of uw functionele eisen realiseerbaar zijn binnen het Microsoft platform
  • Het ondersteunen van uw business case door het bepalen van de potentiële kostenbesparing bij een migratie naar het Microsoft business intelligence platform
  • Objectieve beoordeling van mogelijk te behalen prestatievoordelen
  • Risico analyse van de migratie

Bovenstaande lijst is uiteraard geen uitputtende lijst van alle aspecten, die bij de migratie van uw business intelligence platform van belang zijn. Bovendien is elke migratie uniek.

Opleidingen

In het begin van elk business intelligence project geven wij een workshop “Introductie business intelligence”. Deze workshop introduceert de terminologie en de belangrijkste methoden en technieken, die tijdens de implementatie van een business intelligence project gebruikt worden. Onze ervaring leert ons dat deze workshop een positieve bijdrage levert aan het gehele project. Onze experts sluiten elke implementatie ook af met een opleiding. In deze opleiding staat kennisoverdracht centraal, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw business intelligence oplossing.

Proof of concept

Vibes Consultancy kan u helpen door samen een proof of concept van uw business intelligence project uit te werken. Zien is geloven. Zelfs met een beperkt budget is op basis van het Microsoft business intelligence platform een proof of concept goed te realiseren. Op basis van uw eigen gegevens laten wij zien dat u over meer informatie beschikt dan u dacht. Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen om samen uw directie over de streep te trekken? Neem dan contact met ons op.