• Achieving Together

  Achieving Together

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een installatie van het MicroStrategy business intelligence platform gedaan wordt. Het eindresultaat is een goede testomgeving om de diverse mogelijkheden van het MicroStrategy business intelligence platform beter te leren kennen.

Hardware eisen

Om het MicroStrategy business intelligence platform succesvol te kunnen installeren, is minimaal de hardware nodig zoals beschreven staat in onderstaande tabel.

Component Minimum Aanbevolen
Processor x64 CPU x64 CPU 2.4GHz of sneller
Geheugen 4 GB 8 GB
Harddisk NTFS geformatteerde partitie met minimaal 12 GB vrije ruimte NTFS geformatteerde partitie met minimaal 24 GB vrije ruimte
DVD DVD speler DVD speler of een kopie van de installatie bestanden op een lokale harde schijf
Beeldscherm 1024 × 768 1024 × 768 of hoger

Software eisen

In deze handleiding maken we gebruik van een volledig gepatchte Windows Server 2012 R2 64 bits Standaard editie. Het is ook mogelijk om het MicroStrategy business intelligence platform te installeren op de 64 bits versie van Windows Server 2008 R2 Standaard of Windows Server 2012 Standaard als ook diverse andere besturingsystemen zoals: Oracle Solaris (64-bits), IBM AIX (64-bits) en Linux (64-bits). Hou er wel rekening mee dat niet alle onderdelen van het MicroStrategy business intelligence platform op elk besturingssysteem ondersteund worden. In de MicroStrategy Installation and Configuration Guide staat beschreven welke onderdelen wel of niet ondersteund worden op welk besturingssysteem. De installatie van het besturingssysteem laten we in deze handleiding buiten beschouwing. Om het MicroStrategy business intelligence platform te kunnen installeren, hebben we de volgende onderdelen nodig:

 • Adobe Acrobat Reader XI
 • Microsoft Internet Information Server 8.5
 • Microsoft .Net Framework 3.5
 • Microsoft .Net Framework 4.5
 • Desktop Experience

De installatie van Adobe Acrobat Reader XI en de Desktop Experience vallen buiten de scope van deze installatie handleiding. De installatie van Adobe Acrobat Reader XI wordt uitsluitend gedaan om de documentatie handleidingen eenvoudig te kunnen raadplegen en door MicroStrategy gegenereerde PDF's te kunnen gebruiken. De Desktop Experience zorgt voor de installatie van de Adobe Flash speler die nodig is om op Flash gebaseerde dashboards te kunnen tonen.

Installatie van alle vereiste software onderdelen

Zoals aangegeven beginnen we met een volledig gepatchte Windows Server 2012 R2 waarop we inloggen als de lokale beheerder. Je kunt zelf controleren of je alle updates voor Windows Server 2012 R2 geïnstalleerd hebt staan door Windows Update te draaien.

Na installatie van alle beschikbare patches, zijn we klaar met de basis installatie van het besturingssysteem en kunnen we Microsoft Internet Information Server 8.5 en het .NET Framework installeren. We hebben deze onderdelen nodig voor de installatie van MicroStrategy Web, MicroStrategy Office, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Operations Manager en de MicroStrategy MDX Cube Provider. Microsoft Internet Information Server 8.5 wordt uit veiligheidsoverwegingen niet standaard geïnstalleerd op Windows Server 2012 R2. We kunnen Microsoft Internet Information Server 8.5 installeren door op het icoon van de Server Manager te klikken naast de Start knop.

Screenshot Server Manager

De Server Manager applicatie start op en we klikken op Add roles and features.

Screenshot Server Manager Application

De Add Roles and Features Wizard start en we klikken op de “Before you begin” pagina op Next.

Screenshot Add Roles and Features Wizard

Op de “Select installation type” pagina klikken we op Next.

Screenshot Select Installation Type

Op de “Select destination server” pagina klikken we op Next.

Screenshot Select Destination Server

Op de “Select server roles” pagina vinken we Web Server (IIS) aan. We krijgen gelijk de vraag of we de vereiste features mee willen installeren en klikken op Add Features om dit te bevestigen.

Screenshot Add Required Features

Op de “Select server roles” pagina klikken we op Next.

Screenshot Select Server Roles

Op de “Select features” pagina selecteren we .NET Framework 3.5 Features en ASP.NET 4.5 en klikken op Next.

Screenshot Select Features

Op de “Web Server Role (IIS)” pagina klikken we op Next.

Screenshot Web Server Role (IIS)

Op de “Select role services” pagina selecteren we de volgende role services onder Common HTTP Features:

 • Default Document
 • Directory Browsing
 • HTTP Errors
 • Static Content

Onder Security selecteren we:

 • Request Filtering
 • Windows Authentication

Onder Application Development selecteren we:

 • .NET Extensibility 3.5
 • .NET Extensibility 4.5
 • ASP.NET
 • ASP.NET 3.5
 • ASP.NET 4.5
 • ISAPI Extensions
 • ISAPI Filters

En onder Management Tools:

 • IIS Management Console
 • IIS Management Scripts and Tools
 • Management Service

We hebben nu alle benodigde role services geselecteerd en klikken op Next.

Screenshot Select Role Services

Op de “Confirm installation selections” pagina controleren we onze selecties en klikken op Install.

Screenshot Confirm Installation Selections

Alle Microsoft Internet Information Server 8.5 en .NET Framework onderdelen worden nu geïnstalleerd en na enige tijd verschijnt op de “Installation progress” pagina een “Installation succeeded” melding, waarna we op Close klikken om onze installatie af te ronden.

Screenshot Installation Results

We keren terug naar de Server Manager applicatie waar we kunnen zien dat de Web Server (IIS) rol is toegevoegd.

Screenshot Server Manager Application 2

We zijn nu klaar met het installeren van alle vereiste software onderdelen en kunnen de Server Manager applicatie afsluiten.

Aangezien we een aantal onderdelen geïnstalleerd hebben, is het verstandig om het Windows Update proces opnieuw uit te voeren.

Nu alle vereiste onderdelen zijn geïnstalleerd, kunnen we beginnen met de installatie van het MicroStrategy business intelligence platform. Als je niet beschikt over de MicroStrategy software, dan kun je een proef versie downloaden bij MicroStrategy:

http://www.microstrategy.com/nl/free-trial/enterprise

De proefversie die je hier download is 30 dagen geldig. Na afloop van de proefperiode van 30 dagen, kun je overstappen op een gelicentieerde versie door het opgeven van een nieuwe licentie sleutel.

We adviseren de installatie van het MicroStrategy business intelligence platform te starten vanaf een lokale map op de server. Start de installatie door op MICROSTRATEGY.exe te dubbelklikken.

Op de “Welcome to MicroStrategy Analytics Enterprise pagina klikken we op Install Software.

Screenshot Welcome To MicroStrategy Analytics Enterprise

Op de “Install Software” pagina klikken we op Begin MicroStrategy Analytics Enterprise Installation.

Screenshot MicroStrategy Install Software

Vervolgens kunnen we een taal kiezen voor de MicroStrategy installatie. We selecteren English (United States) en klikken op OK.

Screenshot MicroStrategy Language Selection

Op de “Welcome to the InstallShield Wizard for MicroStrategy Analytics Enterprise” pagina klikken we op Next.

Screenshot MicroStrategy Welcome Page

We krijgen een waarschuwing dat de Printer Spooler service gestopt zal worden tijdens de installatie en klikken op Yes om verder te gaan.

Screenshot MicroStrategy Stop Services

Op de “License Agreement” pagina selecteren we I accept the terms of the license agreement en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy License Agreement

Op de “Customer Information” pagina vullen we de gebruikersnaam, bedrijfsnaam en de door MicroStrategy toegezonden licentie sleutel in en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy Customer Information

Op de “Choose Destination Location” pagina laten we de standaard installatie locaties staan en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy Choose Destination Location

Op de “Select Features” pagina selecteren we onder MicroStrategy Intelligence Server de volgende onderdelen:

 • MicroStrategy Intelligence Server Module
 • Universal Option
 • MicroStrategy Reporting Services
 • MicroStrategy OLAP Services
 • MicroStrategy Distribution Services
 • MicroStrategy Transaction Services
 • MicroStrategy MultiSource Option
 • MicroStrategy Clustering Option
Screenshot MicroStrategy Select Features MicroStrategy Intelligence Server

Op de “Select Features” pagina selecteren we onder MicroStrategy Web Universal de volgende onderdelen:

 • MicroStrategy Web Server (ASP .NET)
 • MicroStrategy Web Universal Analyst
 • MicroStrategy Web Universal Professional
 • MicroStrategy Web Universal Reporter
 • MicroStrategy OLAP Services
 • MicroStrategy Portlets
 • MicroStrategy GIS Connectors
Screenshot MicroStrategy Select Features MicroStrategy Web Universal

Op de “Select Features” pagina selecteren we onder MicroStrategy Operations Manager het volgende onderdeel:

 • MicroStrategy Operations Manager (ASP .NET)
Screenshot MicroStrategy Select Features MicroStrategy Operations Manager

Op de “Select Features” pagina selecteren we onder MicroStrategy Office de volgende onderdelen:

 • MicroStrategy Web Services for Office
 • MicroStrategy Web Services (ASP .NET)
Screenshot MicroStrategy Select Features MicroStrategy Office

Op de “Select Features” pagina selecteren we onder MicroStrategy Mobile het volgende onderdeel:

 • MicroStrategy Mobile Server (ASP .NET)
Screenshot MicroStrategy Select Features MicroStrategy Mobile

Op de “Select Features” pagina selecteren we onder MicroStrategy Developer Products de volgende onderdelen:

 • MicroStrategy Analyst
 • MicroStrategy Developer
 • MicroStrategy Architect
 • MicroStrategy Server Administrator
Screenshot MicroStrategy Select Features MicroStrategy Desktop Products

Op de “Select Features” pagina selecteren we vervolgens nog de volgende onderdelen:

 • MicroStrategy Object Manager
 • MicroStrategy Command Manager
 • MicroStrategy Enterprise Manager
 • MicroStrategy Integrity Manager
 • MicroStrategy System Manager
 • MicroStrategy Analytics Modules
 • Other Components

Daarnaast deselecteren we het MicroStrategy Narrowcast Server onderdeel en klikken vervolgens op Next.

Screenshot MicroStrategy Select Features MicroStrategy Other Components

We krijgen vervolgens een waarschuwing dat tijdens de installatie van MicroStrategy de Web Server gestopt wordt en klikken op Yes om dit te bevestigen.

Screenshot MicroStrategy Web Server Stop Warning

Op de “MicroStrategy Health Center Setting” pagina klikken we op Next.

Screenshot MicroStrategy Health Center Setting

We maken de map “C:\Program Files (x86)\MicroStrategy\MicroStrategy Health Center\Repository” met de hand aan. Vervolgens selecteren we deze map als Repository Path op de “Health Center Configuration” pagina, selecteren I do not want to participate right now en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy Health Center Configuration

Op de “Server Activation” pagina klikken we op Next.

Screenshot MicroStrategy Server Activation

Op de “Server Installation Information” pagina vullen we de naam en locatie van de server installatie in, selecteren Testing en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy Server Installation Information

Op de “Installer's Information” pagina selecteren we I am an employee of the licensed company en vullen vervolgens alle gevraagde gegevens in. Let op! Het e-mail adres dat je hier invult, wordt gebruikt om de activatie code naar toe te sturen later in het installatie proces. Als we alle gegevens ingevuld hebben klikken we op Next.

Screenshot MicroStrategy Installers Information

Op de “Server Activation” pagina selecteren we Yes, I want to request an Activation Code en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy Request Activation Code

Op de “MicroStrategy Web (ASP .NET) setting” pagina laten we de standaard waarde staan en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy Web ASP NET Setting

Op de “MicroStrategy Mobile Server (ASP .NET) setting” pagina laten we de standaard waarde staan en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy Mobile Server ASP NET Setting

Op de “MicroStrategy Operations Manager (ASP .NET) setting” pagina laten we de standaard waarde staan en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy Operations Manager ASP NET Setting

Op de “MicroStrategy Web Services setting” pagina laten we de standaard waarde staan en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy Web Services Setting

Op de “MicroStrategy MDX Cube Provider setting” pagina laten we de standaard waarde staan en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy MDX Cube Provider Setting

Op de “MicroStrategy Intelligence Server Setting” pagina voeren we de lokale beheerder gebruiker en wachtwoord in en klikken op Next. Let op! In een productieomgeving is het verstandig om hier speciaal een zogenaamd service account voor aan te maken.

Screenshot MicroStrategy Intelligence Server Setting

Op de “Start Copying Files” pagina controleren we alle installatie onderdelen en klikken op Install om de installatie te starten.

Screenshot MicroStrategy Start Copying Files

Nadat alle software geïnstalleerd is, krijgen we een melding of we het ReadMe bestand willen lezen. We klikken op No.

Screenshot MicroStrategy ReadMe

Op de “InstallShield Wizard Complete” pagina selecteren we Yes, I want to restart my computer now en klikken op Finish.

Screenshot MicroStrategy InstallShield Wizard Complete

Nadat de server opnieuw opgestart is en we als lokale beheerder terug ingelogd zijn, verschijnt de “Welcome to MicroStrategy Configuration Wizard” pagina en klikken we op Exit.

Screenshot MicroStrategy Configuration Wizard

We starten de MicroStrategy License Manager op om de MicroStrategy software te activeren met de Activation Code die we, als het goed is, inmiddels via e-mail ontvangen hebben.

Binnen de MicroStrategy License Manager selecteren we het tabblad License Administration en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy License Manager

Op de “Server Activation” pagina selecteren we Server Activation using Activation Code, voeren de activatie code in die we via e-mail van MicroStrategy ontvangen hebben en klikken op Next.

Screenshot MicroStrategy License Administration

Als we een geldige activatie code ingevoerd hebben, krijgen we een “Server Activation” melding en klikken we op OK.

Screenshot MicroStrategy Activation Successful

Vervolgens sluiten we de MicroStrategy License Manager door op Exit te klikken.

Screenshot MicroStrategy License Administration

Om de geactiveerde MicroStrategy omgeving te kunnen gaan gebruiken, dienen we de MicroStrategy Intelligence Server te herstarten. We starten hiervoor de MicroStrategy Service Manager op.

We selecteren bij “Service” MicroStrategy Intelligence Server en klikken op Restart.

Screenshot MicroStrategy Service Manager

Na enige tijd is de MicroStrategy Intelligence Server herstart en kunnen we de MicroStrategy Service Manager afsluiten.

Vervolgens starten we de MicroStrategy Web Administrator op.

Onder “Add a server manually” vullen we de naam van onze server in en klikken op Add...

Screenshot MicroStrategy Web Administrator Page

Om er voor te zorgen dat MicroStrategy Web automatisch verbinding maakt met de MicroStrategy Intelligence Server selecteren we op de “Connection properties” pagina Automatically connect to Intelligence Server when Web Server or Intelligence Server is restarted en klikken op Connect.

Screenshot MicroStrategy Web Connection Properties

We kunnen nu de MicroStrategy Web Administrator terug afsluiten.

Aangezien we nieuwe software geïnstalleerd hebben, is het verstandig om het Windows Update proces nog een laatste keer uit te voeren.

Je bent nu klaar om alle mogelijkheden van het MicroStrategy business intelligence platform te gaan verkennen. Je kunt dit doen met de MicroStrategy Developer applicatie of de MicroStrategy Web omgeving.

In beide applicaties kun je inloggen met de gebruiker Administrator met een blanco wachtwoord.

Heb je naar aanleiding van onze handleiding of jouw test van het MicroStrategy business intelligence platform nog vragen, neem dan contact met ons op.

Veel plezier!